zandvoort noord

om er voor te zorgen dat er in het in procedure zijnde bestemmingsplan voor dit gebied voldoende ruimte aanwezig zou zijn voor de nadere planuitwerking van het centrumgebied, is aan twee architectenbureaus,  waarvan wij er één waren, gevraagd hierop een stedenbouwkundige en architectonische visie te geven.

in onze visie stond centraal het maken van duidelijke gevelwanden, waardoor er een stedelijke ruimte ontstaat waarbinnen het aangenaam vertoeven is.

op basis van deze visie is aan ons buro de opdracht verleend voor het maken van het ontwerp voor het activiteitencentrum, met daar boven woningen voor mensen met een lichamelijke beperking, begeleid door nieuw unicum en voor mensen met een geestelijke beperking begeleid door ribw.