laag kralenbeek

krombekstraat e.o. – amsterdam zuidoost

laag kralenbeek maakt deel uit van het stedelijke vernieuwingsplan voor de zgn. k-buurt in amsterdam zuidoost en vervangt de gesloopte hoogbouwflat kralenbeek.

deze woonbuurt is de eerste fase in dit vernieuwingsproces.

het plandeel van ons bureau bestaat uit 75 grondgebonden eengezinswoningen en is divers in typologie, grootte, huur en koop.

in het stedenbouwkundig plan is een hoofdontsluiting opgenomen onder de werknaam ‘de groene middenzone’, die de rijenhuizen doorsnijdt en waar de erfscheidingen zijn uitgevoerd in 2 meter hoge beukhagen.

de kopwoningen, gelegen aan deze ‘groene middenzone’, hebben hier allen hun blik op gericht en ook de entrees van deze woningen zijn hier op georiënteerd. deze maken zich wat typologie betreft los van het rijtje waar ze onderdeel van zijn.

het driehoekig blokje markeert de entree van dit buurtje en is ontworpen als ‘gesloten bouwblok’, met de kop gewend tot de toegangsweg.

met metselwerk kaders, in kleur iets donkerder dan het naastliggend vlak, is de individuele woning afleesbaar gemaakt.

er is een optionele dakopbouw ontwikkeld, die zowel enkel als geschakeld toegepast kan worden.