jan vermeerschool

raam 20 – 2611 lt delft

nadat de voormalige paulusmavo door de buurtbewoners van de sloop was gered, is het besluit genomen het bestaande gebouw te restaureren/verbouwen t.b.v. de huisvesting van de jan vermeerschool.

deze montessorischool, tot dan gehuisvest aan de voldersgracht, niet zo heel erg ver van deze locatie, was dringend toe aan een betere en grotere huisvesting in de binnenstad van delft.

in een haalbaarheidsstudie werd aangetoond dat het programma van eisen voor deze school niet in het bestaande volume onder te brengen was. niet het tekort aan vloeroppervlak, maar het voor elke ‘bouw’ gevraagde samenhangende programma bleek niet te realiseren. met name het programma en groepsruimten voor de onderbouw was zodanig groot dat dit niet binnen het bestaande gebouw was te realiseren.

ook het bestaande gymnastieklokaal met de was- en kleedruimten voldeed op geen enkele wijze meer aan de eisen van deze tijd en diende dus vervangen te worden door een nieuw lokaal c.a.

dit heeft tot een ontwerp geleid, waarbij het hoofdgebouw van de oude paulusmavo bleef gehandhaafd, aangevuld met de  nieuwbouw van 3 groepsruimten voor de onderbouw, een speellokaal, een personeelsruimte, alsmede de nieuwbouw van een gymnastieklokaal met was- en kleedruimten.

om de lokalen van de middenbouw aan het vereiste oppervlak te laten voldoen, zijn de bestaande lokalen vergroot met zgn. serres.

de groepsruimten van de bovenbouw zijn vergroot door van de 4 bestaande lokalen, 3 nieuwe groepsruimten te maken.

op de gangen zijn verwerkingsruimten ingericht en op het bovenbordes van het monumentale trappenhuis de bibliotheek en studiecentrum.

voorts zijn  er twee peuterspeelzalen en een naschoolse opvang gerealiseerd, alsmede drie woningen.