insulindeweg e.o. amsterdam

insulindeweg, semarangstraat, bataviatraat, solostraat te amsterdam

stadsdeel zeeburg besloot in 1991 dat delen van de woongebouwen aan de insulindeweg, semarangstraat, bataviastraat en de solostraat, bouwkundig zo slecht waren, dat hier sloop en vervangende nieuwbouw zou moeten plaatsvinden.

naar de  goede gewoonte van het stadsvernieuwingsproces werd er een ontwerpteam samengesteld, bestaande uit woningbouwvereniging ‘ons huis’, ambtenaren van het stadsdeel en de toekomstige bewoners, d.w.z. bewoners die na de nieuwbouw wilden terugkeren naar deze locatie.

dit ontwerpteam heeft het programma van eisen voorbereid, de architect gekozen en is ook bij de verdere planvorming betrokken gebleven.

situatie.

de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor dit bouwplan waren eenvoudig, d.w.z. terugbouwen in de bestaande rooilijnen met een bouwhoogte van vijf bouwlagen.

onder het bouwdeel op de hoek van de insulindeweg en de semarangstraat is een souterrain gemaakt waarin bergingen zijn ondergebracht.

hierdoor ontstaat er op de hoek een welkom accent in de hoogte, maar nog veel belangrijker, kunnen in dit souterrain alle bergingen ondergebracht worden van de woningen aan de insulindeweg en semarangstraat, waardoor hier de hele begane grondvloer gebruikt kan worden voor woningen en er geen blinde gevels hoeven ontstaan als gevolg van bergingen.

ook daar waar de bergingen op de begane grond gesitueerd zijn is dat zodanig gebeurd dat de gevels aan de straatzijde zo min mogelijk geblindeerd worden.

ontwerp.

op basis van het programma van eisen zijn 136 woningen in de sociale huur gerealiseerd.

de woningontsluiting vindt plaats middels portiek-etagebouw met maximaal 10 woningen op een trappenhuis. er komen geen liften voor.

in het project zijn een aantal miva-woningen opgenomen.

de woningen hebben een grote binnenberging, gelegen aan de keuken of hal waarin, indien gewenst, ook de wasmachine geplaatst kan worden. de badkamers zijn zo gedimensioneerd dat bewoners er een ligbad kunnen plaatsen.

alle woningen zijn voorzien van mechanische ventilatie.

de balkons zijn, met uitzondering van die aan de bataviastraat, aan de achtergevels gelegen. de balkons aan de bataviastraat liggen inpandig achter gemetselde borstweringen die licht bollend buiten de gevel treden.

de begane grondwoningen hebben een tuin.

uitgangspunt in de architectuur was het blok als beeldbepalend element.

de gevelopbouw is, met een verwijzing naar de oorspronkelijke gevels in een zgn. ‘amsterdamse-school’ stijl, horizontaal geleed door stroken metselwerk en stroken gepleisterde vlakken met kozijnen.

de stroken metselwerk, worden aan het eind van elk bouwdeel beëindigd door een betegelde schijf die deel uitmaakt van boven elkaar gelegen erkertjes.

deze horizontale geleding maakt, in de stroken tussen de metselwerkbanden, een vrije ordening mogelijk van alle gevelelementen zoals gepleisterde muurvlakken met ventilatievoorzieningen, kozijnen, balkons (gevels bataviastraat) en trappenhuizen.

de vijfde bouwlaag is verbijzonderd en ligt onder een groot dakoverstek.

de kleuren van het pleisterwerk zijn een afgeleide van de kleuren van het metselwerk.

het bouwdeel aan de solostraat is rood, aan de bataviastraat en de semarangstraat geel en de insulindeweg bruin.