instituut schreuder

v. d. veldestraat 10 – 1071 cw amsterdam

nadat de school jaren gekampt heeft met achterstallig onderhoud en funderingsgebreken is uiteindelijk toestemming verkregen voor vervangende nieuwbouw van schoolgebouw en gymnastieklokaal.

het gebouw is onderdeel van een gesloten bouwblok in de statige ‘museumbuurt’ in amsterdam-zuid, gelegen direct naast het museumplein.

het grootste probleem bij deze opgave vormde de situering van het gymnastieklokaal.

zowel voor wat betreft het te realiseren oppervlak als de benodigde verdiepingshoogte paste dit programma onderdeel maar nauwelijks op het beschikbare bouwterrein.

de oplossing is gevonden door het gymnastieklokaal voor de helft in de grond te laten zakken.

consequentie van deze keus was dat het eigenlijke schoolgebouw pas op de 1e verdieping begint.

het gymnastieklokaal is vanaf de begane grond zowel met een trap als met een hellingbaan bereikbaar.

vanaf de begane grond voert een royale trap naar de centrale hal op de 1e verdieping die middels een grote vide in verbinding staat met de 2everdieping.

hiervandaan gaan de trappen naar de 3e en 4e verdieping.

deze ontsluiting loopt dus over de breedte dwars door het schoolgebouw heen. daarnaast is er nog een apart noodtrappenhuis.

alle 12 lokalen zijn aan de straat(noord)gevel gesitueerd.

alle overige ruimten, zoals kantoorruimten, sanitaire ruimten, het speellokaal etc. aan de tuin(zuid)gevel.

het onderwijskundig programma van eisen ging uit van het realiseren van zoveel mogelijk leslokalen en geen verwerkingsruimten buiten de lokalen op of nabij de gangen.

op deze wijze zijn we er in geslaagd 12 lokalen te realiseren voor een 8-klassige basisschool.

daarnaast zijn er nog een aantal ruimten gerealiseerd waar twee kleine peuterspeelzalen in zijn ondergebracht.