hogevecht amsterdam zuidoost

hogevecht / haag en veld – amsterdam zuidoost

ontwerp tegeltablaux: barbara broekman.

essentieel voor het vernieuwingsplan is de aanpak van het ‘plint’, d.w.z. de begane grondlaag en de 1e verdieping.

de begane grondlaag werd in z’n geheel in beslag genomen door bergingen.

op de 1e verdieping bevonden zich loopstraten en een klein aantal kleine woningen.

uitgangspunt is om op de begane grond en 1e verdieping zoveel mogelijk ‘wonen’ te realiseren, dus zoveel mogelijk ‘ogen’ op de straat.

er is gezocht naar een ingreep met een concept, waarbij de grote maat van het bestaande flatgebouw gerespecteerd wordt, terwijl er op het niveau van de voorbijgaande voetganger de ‘menselijke’ schaal heerst.

in tegenstelling tot voorgaande vernieuwingsplannen wordt er hier van uitgegaan, dat er voor alle bestaande en nieuw en realiseren woningen een berging aanwezig is.

voor de flat ‘haag en veld’ is dit opgelost middels het uitbouwen van bergingsclusters aan de zuidgevel.

deze uitbouwen ‘dammen’ gelijkertijd de privé-tuinen van de begane grondwoningen in.

voor de flat ‘hogevecht’ zijn de bergingen voor een groot deel ondergebracht in de nabij gelegen parkeergarage.

in de nieuw te maken poorten, 2 verdiepingen hoog, zijn de ruimten ondergebracht voor de huismeester, de milieuretourshop en de collectieve ruimten voor de bewoners.