hendrick de keyser

ferdinand bolstraat / centuurbaan / van ostadestraat / rustenburgerstraat – amsterdam

het betreft hier een combinatie van winkels en wonen (sociale huurwoningen).

het project ‘hendrick de keyser, fase 1’, is gelegen in de hendrick de keyserbuurt te amsterdam.

het project bestaat uit plandelen op 6 verschillende locaties.

bij de vier plandelen gelegen aan de ferdinand bolstraat en de ceintuurbaan, belangrijke doorgangs- en winkelstraten, werd een ononderbroken winkelfront verlangd.

als gevolg hiervan is er vanaf de straat voor elk van deze plandelen één hoofdentree naar de woningen gemaakt.

op het uitgebouwde dak van de winkels aan de achtergevel, vindt dan soms een verdere splitsing plaats naar meerdere trappenhuizen.

bij de start van het ontwerpteam is door ons aan de orde gesteld dat de gevels aan de ferdinand bolstraat en de ceintuurbaan in hun materiaalgebruik, vormgeving en detaillering een ‘groot-stedelijke’ verschijningsvorm dienen te krijgen, waarvoor in de budgetten voor sociale woningbouw over het algemeen weinig of geen ruimte is.

in deze opvatting zijn wij zowel door de opdrachtgever(s) als door het stadsdeel moreel en financieel ondersteund.

in het ontwerp van de gevels komen verwijzingen voor naar aanwezige architectuur stijlkenmerken in deze buurt, waar nogal eens combinaties van metselwerkvlakken tussen gepleisterde pilasters worden toegepast met daarboven zwaar gedetailleerde daklijsten.

in onze gevels zijn het metselwerkvlakken tussen pilasters van prefab beton met ingelegd natuursteen.

boven de winkels zijn de prefab beton en het natuursteen zo gedetailleerd dat er boven de winkelpuien een vlak ontstaat, waarbinnen de gevelreclame moet worden aangebracht.

t.p.v. de winkels zijn transparante luifels aangebracht.

de dakrand is van prefab beton en laat zich samen met de doorgaande kozijnen van de 5e bouwlaag zien als een echte kroonlijst.

op deze wijze krijgen de gevels een kloeke, bijna monumentale uitstraling, de ferdinand bolstraat en ceintuurbaan waardig.

de gevels van de overige plandelen in de van ostadestraat en de rustenburgerstraat zijn van metselwerk, in maat en schaal van de bestaande bebouwing.