frankfurt am oder

na de val van de berlijnse muur op 9 november 1989 ontstond er in veel steden het besef dat onder invloed van het communisme flink was huisgehouden in de bestaande steden.

de ‘rijke’ architectuur van de gebouwen in de stad werden in diskrediet gebracht als symbolen van verfoeilijk kapitalisme.

zo ook in frankfurt am oder, een stad gelegen dicht bij de poolse grens. om het tij te keren schreef het stadsbestuur een prijsvraag uit, waarbij archtecten uit nederland, duitsland en frankrijk werden uitgenodigd die ervaring hadden opgedaan in de stadsvernieuwing.

wij werden beloond met de derde prijs en een toezegging om in de toekomst betrokken te worden bij de verdere planontwikkeling. daar is het helaas nooit meer van gekomen.