flevoparkschool

soembawastraat 61 – 1095 vx amsterdam

het oude gebouw van de flevoparkschool vormde aan de zijde van het javaplein de beëindiging van het gesloten bouwblok tussen soembawastraat en boetonstraat.

bij herbouw van alleen een nieuwe 16-klassige basisschool zou nooit de bouwhoogte bereikt worden die nodig is om de wanden van de stedelijke ruimte te herstellen.

vanuit deze overweging werd door de stedenbouwkundige van het stadsdeel voorgesteld een gecombineerd project te ontwikkelen waarbij de school op de eerste twee bouwlagen gehuisvest wordt en het overige volume wordt ingevuld door (koop)woningen.

het bestemmingsplan bepaalde dat de stedelijke wanden hersteld dienden te worden en voorzag in de mogelijkheid om, daar waar de javastraat overgaat in het javaplantsoen, een accent te maken in de vorm van een aan het bouwvolume toe te voegen toren.

op grond van deze uitgangspunten is gekozen voor een negen bouwlagen tellende toren, die voor het deel dat deze buiten de bestaande rooilijnen valt, op zes meter hoge kolommen is geplaatst.

vooral onder invloed van de  stedenbouwkundige situatie is het concept van de plattegrond gebaseerd op het zgn. ‘haltype’.

het totale bruto vloeroppervlak bedraagt ca. 2.000 m2.

de school bestaat uit 16 groepsruimten, twee speellokalen, een tweetal kleinere leslokalen, een ruimte voor handvaardigheid, een gemeenschapsruimte en de benodigde personeelsruimten.

daarnaast is er nog een peuterspeelzaal gerealiseerd voor ca. 15 kinderen.

speciale aandacht is besteed aan de mogelijke geluidsoverlast naar de bovenliggende woningen, zoals de situering van de entrees van woningen en school ten opzichte van elkaar, door het aanbrengen van zwevende dekvloeren en een gevel zonder te openen ramen, voorzien van ventilatieroosters in de vorm van suskasten