familieschool

jan glijnisweg 61 – 1702 pa heerhugowaard

de familieschool heeft momenteel een capaciteit voor ca. 360 leerlingen en bestaat uit elf permanente lokalen en vier noodlokalen.

uit de prognose komt naar voeren dat er de komende jaren extra capaciteit nodig is. daarvoor moet gezocht worden naar ruimte voor in totaal zes nieuwe, permanente lokalen. vier ter vervanging van de huidige noodlokalen en twee nieuwe lokalen op basis van de geprognosticeerde groei.

op basis van met name onderwijskundige, organisatorische en financiële aspecten is besloten de locatie aan de jan glijnisweg uit te breiden.

het oorspronkelijke schoolgebouw dateert, samen met de naastgelegen meesterswoning, uit het einde van de negentiende eeuw.

de architectuur van de gebouwen is karakteristiek voor die periode.

het schoolgebouw heeft één hoge bouwlaag met een kap, parallel aan de jan glijnisweg.

de meesterswoning is later verkocht en maakt geen onderdeel meer uit van de school, maar er bestaat een sterke visuele relatie tussen de twee gebouwen.

het schoolgebouw zelf is in de loop der jaren diverse keren uitgebreid en dat is aan de verschijningsvorm af te lezen. de uitbreidingen hebben een geheel eigen (beperkte) uitstraling en een hoogte van één bouwlaag zonder kap.

de gymzaal is een anoniem gebouw met veel ‘dode’ gevels. de laatste uitbreiding dateert uit 2002, met een referentie naar het oorspronkelijke karakter van het schoolgebouw.

wij hebben de nieuwe uitbreiding aangegrepen als bindend element tussen alle uitbreidingen van de afgelopen jaren. ook ontstaat hierdoor de mogelijkheid het bestaande gymnastieklokaal voor een groot deel ‘in te pakken’, waardoor er drie ‘dode’ gevels verdwijnen.

de uitbreiding wordt voorzien van een langskap, en refereert hiermee aan de langskap van het oorspronkelijke schoolgebouw.

er is bewust niet gekozen voor een zgn. historiserende architectuur, maar juist voor een eigentijdse architectuur, waardoor de ontstaansgeschiedenis van het totale schoolgebouw in de tijd afleesbaar is.