duin en vaart heemstede

meer en vaart – heemstede.

op deze locatie bevond zich voor kort het ‘tuincentrum draijer’. voor dit terrein was in het vigerend bestemmingsplan een uitwerkingsplan opgenomen.

het stedenbouwkundig plan is in goed overleg met de gemeente heemstede ontwikkeld.

het plan bestaat uit een concept voor twee vrijstaande woningen en zes geschakelde woningen.

er is bewust gekozen voor contrasterende architectonische uitgangspunten voor de twee type woningen.

de vrijstaande woningen zijn ontworpen als ‘romantische’ woonhuizen, gelegen aan de aangrenzende open ruimte, opgenomen in een randbebouwing van vrijstaande huizen.

de geschakelde woningen zijn ontworpen als eigentijdse woonhuizen, waarbij in een aantal ‘volumes’ de verschillende woonruimten zijn opgenomen onder en door één krachtig schuin aflopend dak.