de vlindertuin

cornelia van arkeldijk 24 – 1705np heerhugowaard

de uitbreiding van heerhugowaard-zuid, ‘de stad van de zon’, is gerealiseerd ten zuiden van zuidwijk-huygenhoek, tussen de jan glijnisweg en de middenweg.

in dit gebied zijn ca. 750 woningen bij gebouwd, waardoor er een grote behoefte aan onderwijsgebouwen bestond.

hoewel er nu een groot aanbod van jonge schoolkinderen is, weten we dat over ca. 15 jaar dit aanbod aanzienlijk zal teruglopen.

als één van de oplossingen hiervoor werd toen de zgn. ‘schoolwoningen’ gezien.

ons bureau stond en staat nogal sceptisch tegenover dit fenomeen, en wel om de volgende redenen:

  • in deze woonwijken is het schoolgebouw vaak het enige ‘niet-woongebouw’ en kan als zodanig een markant gebouw in zijn omgeving zijn.
  • in de oplossingen die wij kennen zien wij noch een goed schoolgebouw, noch in de toekomst goede woningen, waarbij het nagenoeg onmogelijk is nu reeds te bedenken hoe het woonprogramma er over ca. 15 jaar uitziet.
  • voor elk schoolgebouw dat op de markt komt zijn altijd al veel gegadigden geweest, zowel voor hergebruik als woongebouw als voor een gecombineerd gebruik van wonen en werken.

in onze opvatting, is het beter nu een goed schoolgebouw te ontwerpen, waarbij er rekening gehouden wordt met een eventueel ander gebruik, zoals wonen, in de toekomst.