de driehoek

planetenstraat e.o. – purmerend

het plangebied bevindt zich nabij het centrum van pumerend, ingekaderd tussen de spoorweg en de chuchilllaan en bestaat uit drie delen, te weten de ‘parkzone’, de ‘groene vingers’ en de ‘driehoek’.

de parkzone bevindt zich in het noordelijke gedeelte van het plan. door het hele plangebied lopen de ‘groene vingers’, die de drie gebieden met elkaar verbinden.

de driehoek is gesitueerd in de zuidoosthoek van het terrein.

het zuidelijk gedeelte heeft de vorm van een driehoek en wordt daarom ook wel de ‘driehoek’ genoemd.

de ‘dreihoek’ wordt ingekaderd door de planetenstraat aan de noordzijde, de mercuriusweg aan de zuidoostzijde en een voetpad aan de zuidwestzijde.

aan de zuidzijde bevinden zich een aantal grote flatgebouwen uit de jaren zestig.

tussen deze bebouwing beginnen de ‘groene vingers’ die door het gehele plangebied lopen, dus ook door de driehoek.

in ‘de driehoek’ is ruimte gereserveerd voor ca. 60 koopwoningen, ca. 60 huurwoningen en een brede school, bestaande uit basisscholen, een peuterspeelplaats, een speel-o-theek, een gymzaal en het  budo-center waterland.

op het binnenterrein bevindt zich bij de school een beschermd speelplein voor de kinderen van de onderbouw en peuterspeelplaats.

aan de buitenzijde van de school komt  een openbaar speelplein voor de bovenbouw en het ‘buurt-spelen’.

de bebouwing van de driehoek heeft een autonome ovale vorm gekregen, waardoor het zich kan onttrekken aan de verschillende richtingen van de aansluitende bebouwing.

binnen in de ovaal bevinden zich een klein aantal privé-parkeerplaatsen voor de bewoners van de ‘driehoek’. de begane grondwoningen krijgen een terras, de school zijn schoolplein en de rest van het binnenterrein wordt ingericht als openbare ruimte.

de ovaal wordt doorsneden door een voetpad.

in de bebouwing zijn hiervoor poorten gemaakt met een hoogte van twee bouwlagen.