de dierenriem amsterdam

dierenriem –amsterdam noord

begin 1994 is gestart met de planontwikkeling van dit project. in oktober 1994 zijn aan de buurt de stedenbouwkundige uitgangspunten en een schetsplan gepresenteerd.

buurtbewoners en met name de tegenoverliggende bewoners hadden op een aantal punten moeite met dit plan, waardoor de stedenbouwkundige uitgangspunten en het bouwplan op een aantal punten gewijzigd werd.

in oktober 1995 is op basis van het gewijzigde stedenbouwkundige plan het bouwplan aanbesteed.

de bouwlocatie ligt op de westelijke bebouwingsrand van het stadsdeel noord en omvat een gebied in tuindorp oostzaan-west, dat tussen de dierenriem en de oostzanerdijk is gelegen.

omdat in het eindbeeld de gehele noordelijke rand van de buurt bebouwd zal zijn, wordt deze als één ruimtelijke eenheid beschouwd.

op grond hiervan is gekozen voor een concept bestaande uit drie bouwmassa’s die onderling verschillen, maar samen met de coenflat een samenhangende reeks vormen.

deze reeks staat in het ritme van de aangrenzende hovenstructuur, maar vormt hier qua verschijning een contrast mee.

dit contrast en de doorzichten tussen de bouweenheden maken deze reeks als buitenrand herkenbaar.

gelet op de bouwhoogte van de coenflat

(10 bouwlagen) wordt in de reeks een langzaam oplopende bouwhoogte toegepast, van twee lagen aan de oostkant nabij de kometensingel, tot gedeeltelijk vier lagen aan de westkant nabij de coenflat.

dit heeft tot een bouwplan geleid van totaal 74 woningen.

op de begane grond van de middelste cluster bevinden zich twee eenheden ‘beschermd

wonen’ t.b.v. licht dementerende ouderen, elk bestaande uit zes wooneenheden met gemeenschappelijke voorzieningen.

alle woningen zijn afgestemd op het gebruik door ouderen en voldoen aan de uitgangspunten ‘aanpasbaar bouwen’.

alle galerijen zijn overdekt.

ook de toegangen tot de balkons via aluminium schuifdeuren zijn zo gedetailleerd dat deze toegankelijk zijn voor rolstoelen.

de galerijgevels zijn bekleed met western red cedar, de balkongevels zijn van aluminium en (gecoate) glas.