de archipel hoofddorp

archipel (floriande) – hoofddorp

het sluitstuk van de wijk floriande is het project ‘archipel’, bestaande in totaal uit vier eilanden met vrijstaande en twee-onder-één-kappers.

het concept voor dit plan is gebaseerd op het principe van het ‘bolwerk’, in zijn oorspronkelijke functie bedoeld als stadsverdediging en hier toegepast als beeldend element voor het eiland.

opmerkelijke onderdelen van het bolwerk zijn de pijlvormige bastions. zij vormden de essentie

van de verdediging.het oorspronkelijke verdedigingssysteem als geheel heeft er zijn naam aan ontleend, namelijk het gebastionneerde stelsel.

in dit plan zijn de pijlvormige bastions gesitueerd op de hoeken van het eiland. de huizen op deze hoekpercelen zijn geplaatst op één van de wanden van het bastion en staan daar als ‘wachters’ van het eiland. tussen de verharde bastions bevinden zich de groene waterkanten.

hierdoor ligt de ontsluitingsweg midden op het eiland langs een zgn. ‘drasplas’, voorzien van een beplanting van struiken en bomen die met hun tenen in het nat staan. vanaf deze weg worden de kavels aan noordzijde middels dijkjes ontsloten.

de vrijstaande woningen aan de noordzijde van het eiland zijn vrij ten opzichte van elkaar gesitueerd, gedeeltelijk in het water geschoven. op de kop van deze woningen bevinden zich steigers, zodat het wonen aan het water maximaal wordt uitgebuit.

de woningen aan de zuidzijde van het eiland liggen, voorzien van kleine voortuinen, aan de ontsluitingsweg en hebben een diepe tuin, op het zuiden gelegen. de bergingen en eventuele garages zijn achter in de tuin gesitueerd, gecombineerd met een steiger.

op deze wijze zijn alle oevers ‘ontworpen’.

kenmerken van dit plan zijn verder het vele groen, de riante woningen en het bijzondere materiaalgebruik, te weten een combinatie van metselwerk en natuurleien.

zie voor verdere informatie:

www.timpaan.nl/projecten/archipel