de aker amsterdam

roebelkade e.o. – amsterdam

het stedenbouwkundig plan voor de aker, deelgebied 3, is een bijna ‘ouderwets’ opgezet plan met een duidelijke hiërarchie voor wat betreft de verschillende gebieden zoals pleinen, lanen en straten.

ook bij de verdeling naar architecten is rekening gehouden met de verschillende stedenbouw-kundige eenheden.

de opdracht aan ons buro betrof het ontwerpen van een ‘rand-bebouwing’ in drie bouwlagen langs een deel van de buitenrand met woningen in de vrije sector koop, een ‘laan-bebouwing’ langs de verlengde pieter callandlaan in drie bouwlagen met 4- en 5- kamerwoningen in de sociale  huursector en een ‘straat-bebouwing’ in twee bouwlagen met 4-kamerwoningen in de sociale huursector.

voor de sociale huurwoningen moest voldaan worden aan ‘aanpasbaar bouwen’.

vooral de ‘rand-bebouwing’ werd gezien als een specifieke ontwerpopgave. het concept bestaat uit één doorgaande gemetselde wand, geperforeerd door glazen bouwstenen en voor elke woning één gecombineerd venster voor de keuken en bovenliggende slaapkamer.

met het oog op de privacy zijn de entrees uitgebouwd, zodat de stoep ca. 1,5 meter van de gevel af komt te liggen