altra college kortvoort

kortvoort 60 – 1104 nb amsterdam zuidoost

het project ‘altra college kortvoort’ is een bouwplan voor de nieuwbouw van een bijzondere school midden in de k-buurt in amsterdam zuidoost.

het is een school voor speciaal voortgezet onderwijs aan ongeveer 65 zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok), in de leeftijd van 12 –20 jaar.

er is een staf van ca. 35 medewerkers.

de leerlingen blijven in principe maximaal 2 jaar op het altra college, om daarna terug te keren in het reguliere onderwijs. de leerlingen zijn opgedeeld in groepen van 7 personen per groepsdocent/begeleider, zodat er veel aandacht kan worden besteed aan hun persoonlijke ontwikkeling. ook wordt er ruimte geboden om intensief met hulpverleners samen te werken bij het aanpakken van gedrags- en/of psychosociale problemen.

het project heeft in de eerste instantie tot doel om het programma van deze specifieke school op adequate wijze te herhuisvesten. in de toekomst wordt het gebouw echter geacht mee te kunnen groeien met veranderende inzichten, ruimte te kunnen bieden aan andere indelingen of zelfs geschikt te maken voor andere functies.

om aan deze eisen resp. wensen tegemoet te komen wordt het gebouw flexibel en demontabel gebouwd.

het programma van eisen, de gebruikers en de locatie van de school stellen bijzondere eisen aan het gebouw.

zo is het bruto vloeroppervlak groter dan bij een ‘gewone’ school. de kleine leerlingengroepen, o.a. de diversiteit in het onderwijsaanbod (veel vaklokalen en een gymnastieklokaal) zijn hier debet aan.

de locatie aan kortvoort bracht tevens zijn eigen specifieke randvoorwaarden mee, met name voor de situering van de buitenruimte.