altra college konijnenstraat

konijnenstraat 7 – 1016 sl amsterdam

het project ‘altra college konijnenstraat’ betreft de bouw van een bijzondere school in de amsterdamse jordaan.

het gaat hierbij om de huisvesting van de al bestaande school in hetzelfde bouwblok, gelegen aan de lauriergracht.

het is een school voor speciaal voortgezet onderwijs aan ca. 90 zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok), in de leeftijd van 12-20 jaar. er is een staf van ca. 35 medewerkers.

de leerlingen blijven hier maximaal 2 jaar, om daarna terug te keren in het reguliere onderwijs.

de leerlingen zijn opgedeeld in groepen van 7 personen per groepsdocent/begeleider, zodat veel aandacht kan worden besteed aan hun persoonlijke ontwikkeling. ook wordt er ruimte geboden om intensief met hulpverleners samen te werken bij het aanpakken van gedrags- en/of psychosociale problemen.

het project heeft in de eerste instantie tot doel om het programma van deze

specifieke school op adequate wijze te herhuisvesten. in de toekomst wordt het gebouw echter geacht mee te kunnen groeien met veranderende inzichten, ruimte te kunnen bieden aan andere indelingen of zelfs geschikt te maken voor andere functies.

het project heeft in de eerste instantie tot doel om het programma van deze specifieke school op adequate wijze te herhuisvesten. in de toekomst wordt het gebouw echter geacht mee te kunnen groeien met veranderende inzichten, ruimte te kunnen bieden aan andere indelingen of zelfs geschikt te maken voor andere functies.

om aan deze eisen resp. wensen tegemoet te komen worden grote delen van het gebouw flexibel en demontabel gebouwd.

het programma van eisen, de gebruikers en de locatie van de school stellen bijzondere eisen aan het gebouw. zo is het bruto vloeroppervlak (2841 m²) veel groter dan bij een ‘gewone’ school. de kleine leerlingengroepen, de diversiteit in het onderwijsaanbod (veel vaklokalen en een gymnastieklokaal) en de geïntegreerde hulpverlening (veel therapieruimten) zijn hier de oorzaak van.

de locatie aan de konijnenstraat bracht zijn eigen specifieke randvoorwaarden mee.

het bestemmingsplan zit als het ware als een ‘krimpfolie’ om het volume van het schoolgebouw. het smalle straatje in de amsterdamse binnenstad is met name voor bouwverkeer moeilijk bereikbaar en de omliggende bebouwing is kwetsbaar.