altra college bleichrodt

tafelbergweg – amsterdam zuidoost

de bouw is op 10 maart 2010 gestart en na een zeer voorspoedige bouwperiode is het schoolgebouw op 15 juli 2011 opgeleverd.

donderdag 13 oktober 2011 is het gebouw feestelijk geopend door de toenmalige wethouder lodewijk ascher.

voor meer informatie zie ook: www.altracollege.nl/content.jsp?objectid=1910

het project ‘altra college tafelbergweg’ betreft de nieuwbouw van een school voor speciaal voortgezet onderwijs, gelegen op het terrein van het amc-ziekenhuis in amsterdam zuidoost.

donderdag 11 maart 2010 werd de feestelijke 1e paal geslagen!!

het gebouw bestaat uit twee vleugels, één voor de bascule met 10 groepsruimten voor theorie en 5 vaklokalen en één voor autisten met 22 groepsruimten voor theorie en 5 vaklokalen alsmede een sportgebouw.

de leerlingen zijn opgedeeld in groepen van ca. 7 personen per groepsdocent/begeleider, zodat er veel aandacht kan worden besteed aan hun persoonlijke ontwikkeling. ook wordt er ruimte geboden om intensief met hulpverleners samen te werken bij het aanpakken van gedrags- en/of psychosociale problemen.

om aan deze eisen resp. wensen tegemoet te komen is het gebouw zo flexibel mogelijk ontworpen.

het programma van eisen, de gebruikers en de locatie van de school stellen bijzondere eisen aan het gebouw.

zo is het bruto vloeroppervlak, ca. 4.500 m2, groter dan bij een vergelijkbare ‘gewone’ school. de kleine leerlingengroepen, de diversiteit in het onderwijsaanbod (veel vaklokalen en een sportgebouw) zijn hier de oorzaak van.

de locatie aan de tafelbergweg bracht tevens zijn eigen specifieke randvoorwaarden mee, met name met betrekking tot de situering van de buitenruimten.