alphons laudyschool

meer en vaart 9 – 1068 kv amsterdam

de alphons laudyschool is een school voor zmlk-onderwijs.

het programma bestaat uit een 12-klassige basisschool met een gymnastieklokaal en een watergewenningsbad

in november 1996 werd de alphons laudyschool door brand verwoest. gesteggel met het stadsdeel over de plek, omdat het stadsdeel op de plek van de afgebrande school luxe woningbouw in gedachte had, is de reden waarom het tot het voorjaar 2001 geduurd heeft voordat het nieuwe gebouw betrokken kon worden.

de alphons laudyschool nestelt zich, op de hoek van het nieuwe stratenpatroon bescheiden in de buurt.

het moest vooral een gewone school blijven, waarbij aan de buitenkant niet te zien is dat hier kinderen met een handicap schoolgaan.

het gaat hierbij om zeer moeilijk lerende, veelal autistische kinderen en kinderen met het syndroom van down.

speciale aandacht is geschonken aan:

  • de ruimtelijke inpassing van gemeenschapsruimte en speellokaal
  • de vormgeving van de gangen met plekken die direct vanuit het lokaal gebruikt kunnen worden
  • de lichttoetreding
  • het kleurgebruik
  • een extra beschutte plek, in de vorm van een patio, waar kwetsbare speeltjes en een moestuin in ondergebracht zijn .
  • de sfeer van het watergewenningsbad.